Kurumsal

İş Güvenliği Politikamız

MİMSAN olarak müşterilerimize sunduğumuz konveyör imalatı hizmetlerinde yaptığımız işin sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak öncelikle yasal şartlara ve sözleşmelerle belirlenen müşteri şartlarına uygunluk gerekliliğinin bilincindeyiz.

Buna göre:

Yaptığımız işlerde uygulama ve operasyonlarla ilgili olarak yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek ve ilgili yasaların güncelliğini sürekli takip etmek,

Sözleşmede belirlenen müşteri gereklerine uygun şekilde ilgili işleri sağlıklı ve güvenli gerçekleştirmek ve sürekliliğini takip etmek,

Sağlık ve güvenlikle ilgili planlama yapılırken çalışanlarımızın yanında, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sağlık ve güvenliğinden etkilenecek tüm tarafları göz önünde bulundurmak,

Risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin sürekli takibi ile kendimizi sürekli geliştirmek ve sektörümüze örnek olmak,

Politikamız ve kuruluşumuzun performansı ile ilgili yenilikleri tüm paydaşlarımıza uygun yöntemlerle iletmek, belirlediğimiz ve dokümante ettiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.