SEVKİYAT HATLARI

Yükleme-Boşaltma sistemleri, depo rampalarında ya da zeminden yükleme ve boşaltma işlemlerinin hızla ve en az kaynakla yapılarak hem depo içi maliyetlerinin düşürülmesi hem de araçların hareketsiz geçirdikleri atıl zamanın minimum a indirilmesini sağlayan teknolojik çözümlerdir. Genel olarak aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılabilirler:

– Otomatik Yükleme-Boşaltma Sistemleri

– Standart Dağıtım Operasyonu Çözümleri

– Mikro Dağıtım Çözümleri

– Konteyner Yükleme Çözümleri

– Dökme Yük Çözümler

Uygulama Alanları